Despre proiect

Platforma de educație medicală continuă la distanță (EMCD) edu-cnsmf.ro a fost realizată în cadrul proiectului RO19.04 "Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România", proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului RO19 "Inițiativa în sănătatea publică". Operatorul proiectului a fost Ministerului Sănătății, Promotor fiind Institutul Național de Sănătate Publică. Parteneri în proiect au fost Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT), Asociația de Psihologia Sănătății din România şi Universitatea de Medicina şi Farmacie Târgu-Mureş.

Platforma a fost realizată pentru a facilita pregătirea medicilor de familie în domeniul prevenției în mod special, dar va găzdui şi alte cursuri destinate medicilor de familie. Mai multe detalii despre proiect puteți găsi pe pagina http://insp.gov.ro/sites/1/


Despre Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF)

CNSMF este o fundație înființată, în urmă cu 15 ani, de medici formatori de medicina familiei, formați în programe internaționale (Matra şi Nicare).
Obiectivele CNSMF sunt:
1. Dezvoltarea procesului educaţional în specialitatea medicina familiei.
2. Dezvoltarea cercetării în medicina familiei
3. Elaborarea de strategii de ameliorare a serviciilor de sănătate în medicina familiei
4. Participarea la elaborarea şi susţinerea unor programe din domeniul sănătăţii.

Activitatea de educație medicală continuă fiind una dintre principalele activități ale fundației, CNSMF a organizat numeroase programe de pregătire pentru medicii de familie, workshop-uri, seminarii, cursuri de formare de formatori, independent sau în colaborare cu organizații sau instituții din țară şi din străinătate.

CNSMF are de asemenea o îndelungată experiență de elaborare şi implementare a unor proiecte importante pentru medicina familiei (Rețeaua de Dispensare Santinelă Medinet, Proiectul Qualy-Med, evaluarea calității cabinetelor medicale cu ajutorul instrumentului EPA, implementarea modelului de boli cronice, prevenție). De asemenea, a dezvoltat un număr de 10 ghiduri de practică pentru medicina familiei, ghiduri bazate pe dovezi (www.ghidurimedicale.ro). Şi nu în ultimă instanță, a avut o participare semnificativă la Ghidul de prevenție realizat în proiectul de față.

CNSMF este membru în organizația europeana a medicilor de familie WONCA şi a grupului EURACT, organizație a profesorilor în specialitatea Medicina Familiei.

Cursurile actuale, găzduite de Platforma edu-cnsmf.ro sunt coordonate de Facultatea de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Mai multe detalii despre CNSMF puteti găsi în pagina www.cnsmf.ro.